İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, CODE BİLİŞİM İLETİŞİM DANIŞMANLIK VE ORG.HİZ.LTD.ŞTİ. tarafından işletilen www.GOLFDEGOLF.com (“site”) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“alıcı”) veya ürün satışı yapmak üzere (“satıcı”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda alıcı ve satıcı beraber kullanıcı veya kullanıcılar olarak anılacaktır) ile şirket arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. Kullanıcılar, Site’ ye üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.
Şirket, değiştirilen maddeleri Site’ deki duyuru panosunda yayınlamak kaydıyla, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

KULLANIM VE ÜYELİK ŞARTLARI

Site’ de alım satım yapabilme yetkisi, sadece şirket ile hukuken bağlayıcı sözleşmeyi Site’ ye üye olmak kaydıyla onaylayan kullanıcılarda bulunmaktadır.
Üye olmak için reşit olmak, şirket tarafından istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir. Reşit olmayan kişiler hizmetlerden faydalanamaz. Ayrıca, şirket tarafından bu sözleşmenin 12.Maddesi uyarınca geçici olarak uzaklaştırılmış veya süresiz yasaklamış kullanıcılar da yine hizmetlerden faydalanamazlar.

Site ve içeriği kullanıcıya kolaylık sağlamak, genel olarak bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır. GOLFDEGOLF web sayfalarının içeriği, "genel amaca aykırı olmamak şartıyla " ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak verilmiştir. GOLFDEGOLF web sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez. GOLFDEGOLF, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ya da satılabilirliğe ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dâhil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir. GOLFDEGOLF, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hiçbir dolaylı ya da direkt, arızi veya sürekli, özel ya da genel, müspet veya menfi zarardan, kar kayıplarından ya da iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı GOLFDEGOLF’e bildirilmiş dahi olsa sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcıya erişim kolaylığı sağlamak amacına atfen, GOLFDEGOLF 3. kişilerin sahip olduğu İnternet üzerindeki sitelere linkler verebilir. 3. şahıs sitesine bağlandığınızda, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. GOLFDEGOLF’in bu türden sitelerin içeriği üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu siteler tarafından yaratılan ya da yayımlanan malzeme için hiçbir sorumluluk üstlenemeyeceğini kabul etmiş bulunmaktasınız. İlaveten, GOLFDEGOLF dışındaki bir siteye olan link, GOLFDEGOLF’in o siteyi ya da o sitede belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

 Sunucularımız dan herhangi birine örneğin e-posta ya da GOLFDEGOLF web sayfaları aracılığıyla içerik göndererek, (a) içeriğin yasal mevzuata aykırılık içermeyeceğini, (b) herhangi bir içerik sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özellikleri karşı tarama yapmak ve bunları silmek için elinizden gelen çabayı göstereceğinizi ve (c) içeriğin sahibi olduğunuzu ya da o içeriği GOLFDEGOLF’e sunmak için kısıtlamasız bir hakka sahip olduğunuzu ve GOLFDEGOLF’in içeriği bedelsiz olarak yayınlayabileceğini ve/veya içeriğin kendisini ya da içinde tanımlanan her türlü kavramı, herhangi bir mesuliyet ya da yükümlülük olmadan ürünlerimizde kullanabileceğini (d) bize sunduğunuz içerik ile ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağınızı ve herhangi bir 3. kişi sunduğunuz içerikle ilgili olarak aleyhimize hukuki işlem başlattığında bu hususta zararlarımızı tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz.

ÜCRETLER

Site üyesi olmak ve/veya ürün sergilemek ücretsizdir. Şirket, komisyon ücretlerini üyeleri ile paylaşacağı sözleşmelerde ifade edecektir. Ücretlendirme politikalarında, tanıtım veya kullanımı teşvik amaçlı geçici değişiklikler yapılması durumunda, söz konusu değişiklikler duyuru panosunda ilan edildikleri günden itibaren geçerlilik kazanır. Örneğin, kısa süreli promosyonlar gibi…
Aksi belirtilmediği takdirde, Site’ deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Kullanıcılar, Site’ de gerçekleştirdikleri ticaretten, alım-satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul harç vs. ödemeleri yapmayı kabul ederler.

ŞİRKETİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Site, satıcıların ürünlerini sergiledikleri ve alıcıların ürünleri satın alma istemiyle çalışan bir sanal pazaryeridir. Şirket, site aracılığı ile sadece bu pazaryerinin yöneticisidir. Alıcı ve satıcı arasındaki hiçbir işlemde, şirketin ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç, hukuki sorumluluğu yoktur.
 

GÜVENLİK İLKELERİMİZ
Öncelikle bu Site'ye girerek ve kullanarak, bu Gizlilik ilkelerinin şartlarını açıkça kabul etmektesiniz.

GOLFDEGOLF, web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Ancak GOLFDEGOLF kullanıcılar tarafından satış, ziyaret trafiği, ilgili Site bilgileri, toplu istatistikler konusunda bilgi vermeye yetkili kılınmış olup bu bilgiler kişisel detayları içermeyecektir.

GOLFDEGOLF kişisel bilginize yetkisiz erişim ve hatalı kullanıma ilişkin riskleri önlemek veya asgariye indirmek için gerekli tedbirleri almaktadır.

Sorularınıza yanıt verebilmek, isteklerinizi yerine getirmek ya da interaktif müşteri programlarını yönetebilmek için, isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgileri istememiz gerekebilir. Bu bilgiler sadece  isteklerinize yanıt vermek, sizinle posta, e-posta ya da telefon yoluyla yeni ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve promosyonlarımız hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak için kullanılacaktır.

Şirket, siteye kayıtlı kullanıcılarının temin ettikleri bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Sadece Kullanıcılar arası karşılıklı güveni artırma amacıyla, tamamen kullanıcıların insiyatifine dayalı kullanıcı profili adı altında bir değerlendirme ve puanlama sistemi kurulmuştur. Şirket hiçbir şart altında kullanıcı profili bilgilerinin alıcı ve/veya satıcılar tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar arası gerçekleşecek ticaretin nihai her türlü hukukî ve malî yükümlülüğü sadece ve sadece Ticarete taraf kullanıcılara aittir. Şirket hiçbir şart altında gerçekleşen ticarete taraf değildir. Sergilenen ürünün kalitesi, güvenirliliği veya yasallığı konusunda şirket tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz. Ayrıca sergilenen ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya tamlığı, şirket garantisinde değildir. Şirket hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

GOLFDEGOLF’den yollandığı iddia olunarak istenen kişisel ve gizli bilgilerin açıkça tarafınızdan beyan olunmasından dolayı oluşan zararlardan hiçbir şekilde GOLFDEGOLF sorumlu tutulamaz. Aslı olan kullanıcıların kendilerinden istenen bilgileri talep edenin GOLFDEGOLF olup olmadığını ve istenen bilgilerin gerçekten gerekli olup olmadığını denetlemeleri, bu bilgileri sadece GOLFDEGOLF tarafından gerçekten istendiğine kanaat getirmelerinin objektif olarak kabul edilebileceği durumlarda bunları en yüksek güvenlik ve şifreleme metodu ile sunmalarıdır.
Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal çelişkiye neden olmadan yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi herhangi bir sebeple uygulanamaz hale gelirse, bu durum anlaşmanın diğer hükümlerinin GOLFDEGOLF ve kullanıcı arasında uygulanmasına engel teşkil etmez.

GOLFDEGOLF, dilediği zaman, bildirimde bulunmadan bu Kullanım Koşulları, Gizlilik veya Güvenlik ilkelerini tek taraflı olarak değiştirebilir; bu Siteye ya da bu sayfalara erişimi değiştirebilir ya da kaldırabilir.

ANLAŞMAZLIKLAR

Sitede gerçekleşen işlemler ile şirketin doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle
kullanıcı, Site’ deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, şirket temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya
gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı Siteye üye olarak ve bu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.
 
Yasal Uyarı: www.GOLFDEGOLF.com' da kullanılan görseller, yazılı metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları CODE BİLİŞİM İLETİŞİM DANIŞMANLIK VE ORG.HİZ.LTD.ŞTİ’ ye aittir. Bu sitede yer alan içerikler, CODE BİLİŞİM İLETİŞİM DANIŞMANLIK VE ORG.HİZ.LTD.ŞTİ' nin izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle izinsiz olarak kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
 
İşbu sözleşmeden dolayı çıkabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 
Müşteri Hizmetleri

Markalar

Kategoriler Bizi Takip Edin Online Yardım
Güvenlik ve Gizlilik
Üyelik Bilgileri
Ödeme Seçenekleri
Teslimat Bilgileri
İade Şartları
Tüketici Yasası
Kullanıcı Sözleşmesi
İletişim Bilgileri
Hakkımızda
Nasıl Çalışır
Risk YOK
Değerlendirme
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
 

»

Adidas
 
 

»

Callaway
 
 

»

Cleveland
 
 

»

Cobra
 
 

»

Footjoy
 
 

»

Odyssey
 
 

»

Ping
 
 

»

Puma
 
 

»

Scotty Cameron
 
 

»

Taylor Made
 
 

»

Titleist
 
 

»

Walter Hagen
 
 
Golf Sopaları - Setleri
Giyim
Aksesuarlar
Golf Ayakkabıları
Golf Çantaları
Golf - Diğer
Solaklar için
Diğer Sporlar
  Facebook
   
   
 
destek@golfdegolf.com
   
© 2015 GolfdeGolfcom, Tüm Hakları Saklıdır.
golfdegolf.com 'da kullanılan resimler, metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları "golfdegolf" 'a aittir. Bu sitede yer alan içerikler, golfdegolf.'un izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
16072020201836